Eric Sánchez Assessor comptable-fiscal Equip de Barcelona Advocats i Assessors

Eric Sánchez

Assessor comptable-fiscal

Àrea Empresa i Tributari i Fiscal

Assessor Comptable-Fiscal

Graduat en Dret i Administració i Direcció d’Empreses

Màster d’Accés a l’Advocacia