Menu Close

Portuari

Som el despatx de referència a Catalunya i Espanya en l’assessorament jurídic i fiscal integral de Ports Esportius, tant públics com privats. Estem especialitzats en dret portuari, concessions administratives i legislació de costes. Més de 32 Ports Esportius catalans confien en nosaltres.

Servei

Dret portuari

 • Assessorament jurídic estratègic en la gestió portuària diària i la presa de decisions.
 • Suport jurídic en les relacions entre concessionaris i usuaris.
 • Abandonaments d’embarcacions.
 • Procediments de suspensió de serveis als usuaris.
 • Assessorament i defensa jurídica completa en les relacions dels Ports Esportius amb l’Administració Portuària.
 • Planificació estratègica i redacció de Reglaments Particulars d’Explotació i Policia de cada port.
 • Contractes de grans eslores.
 • Preparació de tota la documentació jurídica i econòmica i definició de d’estratègia per a la participació en concursos públics per a la renovació de concessions.
 • Realització d’estudis econòmics-financers per a la sol·licitud de noves concessions.
 • Planificació global de tota la operació a nivell d’explotació de la concessió per optimitzar el cost fiscal: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal.
 • Disseny de les estratègies a seguir per a l’accés dels antics usuaris als nous elements portuaris.
 • Estem especialitzats en les especificitats de la tributació de les concessions portuàries.
 • Assessorament econòmic financer a concessionaris en l’explotació de la concessió: IBI, IVA , Impost de Societats per optimitzar el cost fiscal.
 • Planificació fiscal de totes les operacions.
 • Normativa a la que cal donar compliment com a gestor portuari.
 • Planificació jurídica i fiscal de les estructures jurídiques òptimes per a explotar la concessió administrativa.
 • Creació de societat o entitats per a la gestió de les concessions.
 • Planificació estratègica de recobrament.
 • Gestió extrajudicial del deute adequada al cas concret.
 • Reclamacions judicials de quantitat.
 • Embargaments preventius d’embarcacions.
 • Resolucions del dret d’ús.
 • Procediments contenciosos-administratius.
 • Defensa jurídica integral en procediments administratius i sancionadors.
 • Protocols de Compliance i Òrgans de Vigilància i control.
 • Assessorament i acompanyament en la implementació de protecció de dades.
 • Auditories de compliment

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació