Menu Close

Empresa

Comptem amb un equip multidisciplinar especialitzat en oferir un servei d’assessorament integral a l’empresa. Suport legal, mercantil, fiscal, comptable i laboral 365 dies a l’any per a empreses i professionals.

Servei

Dret Empresa

 • Confecció de nòmines, rebuts de pagues extraordinàries i repeticions en cas d’incidències.
 • Altes de treballadors amb els tràmits corresponents: alta a la Seguretat Social, redacció de contractes i comunicació telemàtica del mateix.
 • Baixes de treballadors amb els tràmits pertinents: baixa a la Seguretat Social, liquidació, gestió certificat empresa i carta en casos de baixa per fi contracte.
 • Seguiment de les obligacions laboral de l’empresa: calendari laboral, permisos, eleccions i altres.
 • Tramitació dels comunicats d’incapacitat temporal i comunicats d’accidents de treball.
 • Liquidacions a la Seguretat Social.
 • Transmissió de dades salarials a la Seguretat Social.
 • Certificat corrent de pagament.
 • Modificacions condicions laborals.
 • Assessorament jurídic.
 • Preparació i tramitació dels llibres de comptabilitat.
 • Legalització de llibres al Registre Mercantil.
 • Confecció, preparació i presentació de Comptes Anuals.
 • Assessorament comptable.
 • Assessorament fiscal.
 • Tramitació i presentació del Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l’arrendament.
 • Tramitació i presentació del Model 303 trimestral. Autoliquidació d’IVA.
 • Tramitació i presentació del Model 390 anual. Resum Anual d’IVA.
 • Tramitació i presentació del Model 347 anual. Declaració amb tercers d’operacions superiors a 3.005,00 euros.
 • Tramitació i presentació del Model 349. Operacions Intracomunitàries amb la periodicitat corresponent.
 • Tramitació i presentació del Model 202. Pagament a compte de l’Impost de Societats.
 • Tramitació i presentació del Model 200 anual. Impost de Societats.
 • Tramitació i presentació del Model 111 trimestral. Retenció d’activitats professionals.
 • Tramitació i presentació del Model 190 anual. Resum anual i certificats individuals de retencions.
 • Assessorament societari (aprovació de comptes anuals, modificacions estatutàries, renovació de càrrecs, ampliacions i reduccions de capital, etc.)
 • Secretaries del consell, lletrat assessor i govern corporatiu.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació