BARCELONA ADVOCATS

Advocats des de 1955

NOSALTRES

BAa és un despatx d’advocats i assessors tributaris amb més de 50 anys assessorant als nostres clients, tot gràcies a professionals amb la formació i experiència en diferents especialitats del dret, que ens permeten oferir un servei integral empresarial i especificat als particulars.
La proximitat i la confiança és l’eix dels nostres serveis professionals, per tal de poder orientar les relacions amb els clients i poder-los acompanyar al llarg dels anys en el seu creixement estratègic, donant-los valor afegit.

NOSALTRES

BAa és un despatx d’advocats i assessors tributaris amb més de 50 anys assessorant als nostres clients, tot gràcies a professionals amb la formació i experiència en diferents especialitats del dret, que ens permeten oferir un servei integral empresarial i especificat als particulars.
La proximitat i la confiança és l’eix dels nostres serveis professionals, per tal de poder orientar les relacions amb els clients i poder-los acompanyar al llarg dels anys en el seu creixement estratègic, donant-los valor afegit.

ELS NOSTRES VALORS

✔ Professionalitat

El nostre objectiu és oferir al client el més alt nivell de professionalitat i qualitat gràcies al nostre equip i experiència.

✔ Agilitat

La capacitat de reacció i la immediatesa són ingredients bàsics per poder donar solucions als nostres clients.

✔ Eficiència

Gràcies a una estreta col·laboració entre els nostres diferents departaments, el treball en equip i la formació continuada, podem donar una visió més integral a les qüestions que ens plantegen els clients.

✔ Proximitat

La relació personal i l’acompanyament a els nostres clients ens fa viure els seus assumptes com si fossin els nostres propis, el que ens ajuda a entendre millor la casuística a la que ens enfrontem.

✔ Confiança

Creiem en la confiança com a ingredient bàsic per a construir relacions professionals exitoses.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.

Actualitat

Nou sistema de cotització d’autònoms

REIAL DECRET LLEI 13/2022, DE 26 DE JULIOL, NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ D’AUTÒNOMS I MILLORA DE LA PROTECCIÓ PER CESSAMENT DE L’ACTIVITAT El passat  27 de juliol es va publicar el Reial Decret Llei 13/2022, de 26 de juliol, pel que s’estableix un nou sistema de...

Canvi en la comunicació entre la DGT i les persones jurídiques

La mesura, aprovada al març de 2020 per a pal·liar l’impacte de la COVID-19, suspèn l’obligació legal de les empreses de sol·licitar concurs de creditors quan estiguin en situació d’insolvència, fons propis negatius, etc.

Després de més de dos anys d’encadenar pròrrogues finalitza definitivament el 30 de juny, llevat que s’acordi una pròrroga d’última hora

Les empreses que estiguin en causa de concurs hauran de presentar sol·licitud en el termini de 2 mesos per tal d’evitar la responsabilitat de l’administrador

Quines són les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial Decret-Llei 14/2022?

La mesura, aprovada al març de 2020 per a pal·liar l’impacte de la COVID-19, suspèn l’obligació legal de les empreses de sol·licitar concurs de creditors quan estiguin en situació d’insolvència, fons propis negatius, etc.

Després de més de dos anys d’encadenar pròrrogues finalitza definitivament el 30 de juny, llevat que s’acordi una pròrroga d’última hora

Les empreses que estiguin en causa de concurs hauran de presentar sol·licitud en el termini de 2 mesos per tal d’evitar la responsabilitat de l’administrador