BARCELONA ADVOCATS

Advocats des de 1955

NOSALTRES

BAa és un despatx d’advocats i assessors tributaris amb més de 50 anys assessorant als nostres clients, tot gràcies a professionals amb la formació i experiència en diferents especialitats del dret, que ens permeten oferir un servei integral empresarial i especificat als particulars.
La proximitat i la confiança és l’eix dels nostres serveis professionals, per tal de poder orientar les relacions amb els clients i poder-los acompanyar al llarg dels anys en el seu creixement estratègic, donant-los valor afegit.

NOSALTRES

BAa és un despatx d’advocats i assessors tributaris amb més de 50 anys assessorant als nostres clients, tot gràcies a professionals amb la formació i experiència en diferents especialitats del dret, que ens permeten oferir un servei integral empresarial i especificat als particulars.
La proximitat i la confiança és l’eix dels nostres serveis professionals, per tal de poder orientar les relacions amb els clients i poder-los acompanyar al llarg dels anys en el seu creixement estratègic, donant-los valor afegit.

ELS NOSTRES VALORS

✔ Professionalitat

El nostre objectiu és oferir al client el més alt nivell de professionalitat i qualitat gràcies al nostre equip i experiència.

✔ Agilitat

La capacitat de reacció i la immediatesa són ingredients bàsics per poder donar solucions als nostres clients.

✔ Eficiència

Gràcies a una estreta col·laboració entre els nostres diferents departaments, el treball en equip i la formació continuada, podem donar una visió més integral a les qüestions que ens plantegen els clients.

✔ Proximitat

La relació personal i l’acompanyament a els nostres clients ens fa viure els seus assumptes com si fossin els nostres propis, el que ens ajuda a entendre millor la casuística a la que ens enfrontem.

✔ Confiança

Creiem en la confiança com a ingredient bàsic per a construir relacions professionals exitoses.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.

Actualitat

Reclamació despeses hipotecàries.

Distingit/da  Client/a: Com vostè probablement coneixerà, des de fa escassos mesos, en virtut de la sentència de 16 de juliol de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’han resolt les qüestions perjudicials que s’havien plantejat respecte de l’abús que...

Permisos retribuits eleccions al Parlament de Catalunya

El passat dia 29 de gener de 2021 va ser publicada, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),  l’ ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener per la qual s’ estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les...