BARCELONA ADVOCATS

Advocats des de 1955

NOSALTRES

BAa és un despatx d’advocats i assessors tributaris amb més de 50 anys assessorant als nostres clients, tot gràcies a professionals amb la formació i experiència en diferents especialitats del dret, que ens permeten oferir un servei integral empresarial i especificat als particulars.
La proximitat i la confiança és l’eix dels nostres serveis professionals, per tal de poder orientar les relacions amb els clients i poder-los acompanyar al llarg dels anys en el seu creixement estratègic, donant-los valor afegit.

NOSALTRES

BAa és un despatx d’advocats i assessors tributaris amb més de 50 anys assessorant als nostres clients, tot gràcies a professionals amb la formació i experiència en diferents especialitats del dret, que ens permeten oferir un servei integral empresarial i especificat als particulars.
La proximitat i la confiança és l’eix dels nostres serveis professionals, per tal de poder orientar les relacions amb els clients i poder-los acompanyar al llarg dels anys en el seu creixement estratègic, donant-los valor afegit.

ELS NOSTRES VALORS

✔ Professionalitat

El nostre objectiu és oferir al client el més alt nivell de professionalitat i qualitat gràcies al nostre equip i experiència.

✔ Agilitat

La capacitat de reacció i la immediatesa són ingredients bàsics per poder donar solucions als nostres clients.

✔ Eficiència

Gràcies a una estreta col·laboració entre els nostres diferents departaments, el treball en equip i la formació continuada, podem donar una visió més integral a les qüestions que ens plantegen els clients.

✔ Proximitat

La relació personal i l’acompanyament a els nostres clients ens fa viure els seus assumptes com si fossin els nostres propis, el que ens ajuda a entendre millor la casuística a la que ens enfrontem.

✔ Confiança

Creiem en la confiança com a ingredient bàsic per a construir relacions professionals exitoses.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.

Actualitat

La contractació temporal a la nova reforma laboral de 2022

A partir d’avui, 30 de març de 2022, entren en vigor la resta de modificacions de l’Estatut dels Treballadors establertes al Reial Decret-llei 32/2021, de reforma laboral,  i desapareix, per tant,  la possibilitat de subscriure contractes per obra i servei, es...