Menu Close

Tramitació d’expedients d’abandonament d’embarcacions

ÚLTIMES NOVETATS SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ABANDONAMENT D’EMBARCACIONS A continuació, us fem un resum de les últimes novetats sobre la tramitació d’expedients d’abandonament d’embarcacions, d’acord amb la informació facilitada per Ports de la Generalitat i la…

Equip mínim de busseig per a treballs menors en ports i dàrsenes esportives.

L’1 de juliol de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret 550/220, de 2 de juny pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig. El RD 550/2020 introdueix la novetat que, en el supòsit de busseig professional en profunditats menors a…

Valor comprovació amarres 2021

Adjunten la relació dels valors de comprovació dels amarres per 2021. Adjunts:  Valor comprovació amarres 2021…

Valor amarres m2

Per a comprovar el valor real dels béns en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i sobre successions i donacions, les comunitats autònomes competents poden acudir, quan es tracta de béns immobles, a l’estimació per…

Tramitació d’expedients d’abandonament d’embarcacions

ÚLTIMES NOVETATS SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ABANDONAMENT D’EMBARCACIONS A continuació, us fem un resum de les últimes novetats sobre la tramitació d’expedients d’abandonament d’embarcacions, d’acord amb la informació facilitada per Ports de la Generalitat i la…

Taules salarials 2020

Taules salarials 2020 Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes esportives de Catalunya Avui, 16 de juny de 2020, han sigut publicades en el Diari Oficial la Generalitat de Catalunya (DOGC) les taules salarials per el 2020  del Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes…

Notícies i circulars relacionades

Compartir

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació