Quines són les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial Decret-Llei 14/2022?

El 2 d’agost de 2022 han entrat en vigor les noves mesures del Pla d’Estalvi energètic per reduir la despesa energètica en plena crisi de preus com a conseqüència de la guerra d’Ucraïna.

L’objectiu principal és reduir de forma immediata el consum energètic del país a través del foment de les energies renovables i la promoció de l’estalvi.

El Govern espanyol ja ha anunciat que al pròxim mes de setembre aprovarà noves mesures en aquesta mateixa línia.

La incertesa en que estan immersos la majoria dels Estats de la Unió Europea com a conseqüència de la invasió russa a Ucraïna ha provocat que el Govern espanyol s’avanci a les males previsions que auguren un hivern difícil, i hagi aprovat un paquet de mesures urgents per reduir el consum energètic de forma immediata.

El Reial Decret-Llei 14/2022, d’1 d’agost, de mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajudes a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural, pretén frenar l’impacte de la crisis energètica que es preveu per proper hivern amb una sèrie d’iniciatives, entre les quals hi destaquem les més rellevants:

  • Mesures d’estalvi energètic

A les administracions públiques, establiments comercials i infraestructures de transport les temperatures de calefacció i de refrigeració estaran limitades a 19ºC a l’hivern i 27ºC a l’estiu i hauran de disposar de tancaments automàtics a les portes d’accés per evitar que es perdi energia cada cop que s’obren.

A més, els referits establiments hauran d’exhibir cartells on s’especifiquin les mesures utilitzades per reduir el consum.

Així mateix, es preveu que l’enllumenat d’edificis públics que no estiguin ocupats i dels aparadors comercials haurà de romandre apagat a partir de les 22:00 hores.

Totes aquestes mesures està previst que romanguin en vigor fins a l’1 de novembre de 2023.

  • Foment de les energies renovables

El Reial Decret-Llei 14/2022 inclou diverses mesures encaminades a substituir els combustibles fòssils per renovables com la promoció de l’autoconsum, la disminució dels requisits per tramitar les xarxes elèctriques i l’impuls dels sistemes d’emmagatzematge.

  • Recomenació del teletreball

Es recomana a administracions públiques i grans empreses que implementin protocols de teletreball per a tots els seus treballadors per tal d’estalviar energia en els desplaçaments i minorar el consum tèrmic dels edificis.

  • Promoció de transport públic i ajudes directes al transport terrestre

 Es promociona el transport públic com alternativa al transport privat, amb una sèrie de bonificacions. La més important, es la creació d’un títol gratuït per als usuaris de Rodalies que realitzin més de 16 viatges dintre dels 4 mesos de vigència del mateix, amb l’abonament d’una fiança de 10 euros que serà retornada un cop acabi el referit període i es pugui verificar els trajectes realitzats.

També s’han aprovat una sèrie d’ajudes directes a les empreses de transport terrestre com a conseqüència de la pujada del preu del combustible, depenent del tipus de vehicle que s’utilitzi.

  • Mesures en matèria de transport marítim i aèri

S’adopten mesures d’àmbit tècnic i de seguretat en l’àmbit marítim i aeri.

Pel que fa al transport aeri, deixen de ser obligatòries les directrius implantades a la pandèmia, com l’ús de la mascareta, els controls de temperatura, la distancia a les cues, etc, passant a ser només recomanacions.

Pel que fa al transport marítim es permet que les empreses navilieres contractin seguretat privada per circular per aigües catalogades com a perilloses per correspondre a zones en conflicte.

  • Mesures en matèria de beques i ajudes a l’estudi

S’estableix una beca complementària de 100 euros per a tots els beneficiaris de beques i ajudes a l’estudi de la convocatòria 2022-2023.

El fort impacte que ha creat la inflació a les famílies ha provocat que s’adoptin mesures per garantir la igualtat d’oportunitats per impedir que cap jove abandoni els estudis per motius econòmics.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació