Menu Close

Mercantil

El nostre equip de mercantil està format per professionals qualificats i compromesos especialitzats en tota mena d’operacions societàries. Assessorem als nostres clients en la seva activitat diària ajudant-los a prendre decisions empresarials que maximitzin els seus beneficis.

Servei

Dret Mercantil

El nostre equip de mercantil està format per professionals qualificats i compromesos especialitzats en tota mena d’operacions societàries. Assessorem als nostres clients en la seva activitat diària ajudant-los a prendre decisions empresarials que maximitzin els seus beneficis.

 • Redacció actes i certificacions de Junta General i Consell d’Administració: aprovació de comptes anuals, modificacions estatutàries, renovació de càrrecs, etc.
 • Secretaries del consell, lletrat assessor i govern corporatiu.
 • Assessorament integral a startups, emprenedors i no residents sobre la forma societària més adequada per a desenvolupar la seva activitat.
 • Tramitació de sol·licitud de certificació negativa de denominació social.
 • Obtenció del Número d’Identificació Fiscal (NIF).
 • Obtenció de Número d’Identificació de l’Estranger (NIE) per a socis estrangers.
 • Constitució de societats i redacció d’estatuts socials.
 • Obtenció del certificat digital.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Modificacions estatutàries.
 • Fusions, escissions i adquisicions.
 • Reestructuracions societàries.
 • Private equity.
 • Pactes parasocials.
 • Separació de socis.
 • Impugnació acords socials.
 • Accions de responsabilitat.
 • Assessorament i redacció de contractes mercantils nacionals i internacionals.
 • Assessorament en competència deslleial: explotació de reputació aliena, pràctiques enganyoses, actes de confusió, etc.
 • Accions de cessació de l’acte deslleial.
  Danys i perjudicis.

Podem ajudar-te?

Contacta amb nosaltres per a una consulta incial d’orientació