PENAL

 

Dret penal

Assistència jurídica en procediments penals relatius a delictes
 • Contra les persones i la vida: assassinats, homicidis, lesions, avortament, etc.
 • Delictes contra la llibertat (detencions il·legals, amenaces i coaccions, segrestos).
 • Contra la llibertat i indemnitat sexual (agressions i abusos sexuals, assetjament sexual, prostitució, etc.).
 • Contra les relacions familiars (contra els drets i deures familiars – trencament del deure de custòdia i de la inducció de menors a l’abandó de la família, de la sostracció de menors).
 • Contra el patrimoni (robatoris, furts, estafa, apropiació indeguda, danys, etc.).
 • Delicte econòmic (estafa, blanqueig de diners, delictes fiscals, delictes societari, etc.).
 • Contra l’Administració Pública (prevaricació, suborn, malversació, tràfic d’influències, etc.).
 • Contra l’Ordre Públic (desordres públics, atemptats contra l’autoritat, etc.).
 • Delicte contra la salut pública (tràfic de drogues).
 • Delictes contra els drets dels treballadors (delictes d’ocupació de treballadors sense donar d’alta en la seguretat social, delicte de tràfic il·legal de mà d’obra, delicte d’imposició de condicions il·legals de treball).
 • Delictes Informàtics (revelació i descobriment de secrets, sexting, stalking, estafa).
 • Departament de Compliance Penal, equip especialitzat en la implantació de procediments de control i vigilància, creant el servei de prevenció penal per a les persones jurídiques, consistent en:
  • Implementar el Protocol de Prevenció de riscos penals.
  • Servei d’assessorament a l’Òrgan de gestió de Compliance Penal.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.