NOTÍCIES

 

FISCAL

LABORAL

LEGAL

GESTIÓ PORTUÀRIA

Reclamació despeses hipotecàries.

Distingit/da  Client/a: Com vostè probablement coneixerà, des de fa escassos mesos, en virtut de la sentència de 16 de juliol de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’han resolt les qüestions perjudicials que s’havien plantejat respecte de l’abús que...

read more

Mesures urgents per a la reforma laboral

En data 30 de desembre de 2021 va sortir publicada la nova reforma laboral articulada en el Reial Decret-llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l’estabilitat en el treball i la transformació del mercat de treball,...

read more

Calendari laboral 2022

Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per informar-li del calendari laboral per l’any 2022. El passat 30 de juny es va publicar al DOGC el calendari de Festes Oficials de caràcter retribuït i no recuperable, referent a l’any 2022 per a la comunitat autònoma de...

read more

Reducció de la renda dels locals de negoci.

En cas que es decreti la suspensió del desenvolupament de l’activitat o restriccions d’aforament en els immobles arrendats, la part arrendatària podrà requerir a la part arrendadora una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, mitjançant...

read more