NOTÍCIES

 

FISCAL

LABORAL

LEGAL

GESTIÓ PORTUÀRIA

Mesures fiscal per a l’any 2021

MESURES FISCALS INTRODUÏDES EN LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A l'ANY 2021 En l'àmbit tributari la Llei de Pressupostos en vigor des de l’1 de gener de 2021 incorpora diverses mesures, d'entre les quals cal destacar les següents: IMPOST SOBRE LA RENDA...

read more

Kit Digital

Recentment ha sortit publicada l’Ordre ETD/1498/2021 per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, anomenades Kit Digital. Es tracta d’un paquet d’ajudes econòmiques, que poden arribar fins a 12.000...

read more

Taules salarials 2020

Taules salarials 2020 Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes esportives de Catalunya Avui, 16 de juny de 2020, han sigut publicades en el Diari Oficial la Generalitat de Catalunya (DOGC) les taules salarials per el 2020  del Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes...

read more