NOTÍCIES

 

FISCAL

LABORAL

LEGAL

GESTIÓ PORTUÀRIA

La pujada de valors cadastrals per a 2020

La Llei del Cadastre Immobiliari preveu la possibilitat d'actualitzar els valors cadastrals mitjançant l'aplicació de coeficients d'actualització aprovats per Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. Doncs bé, per a 2020, a falta d'aprovació de LPGE , el Govern va...

read more

Ajornament i moratòries Seguretat Social

Des del passat divendres 1 de maig ja es pot tramitar la sol·licitud de  moratòria en el pagament de les quotes de seguretat social de les empreses i/o autònoms que hagin vist suspesa la seva activitat, segons disposa l’art. 10 del RD 463/2020 de declaració d’Estat...

read more