NOTÍCIES

 

FISCAL

LABORAL

LEGAL

GESTIÓ PORTUÀRIA

Novetats en l’IVA en vendes a distància

El 28 d'abril es va publicar el Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, el qual introdueix importants canvis en matèria d'IVA en les vendes a distància a partir de l'1 de juliol de 2021. Tributació de les vendes a distància Fins al 30 de juny de 2021, en general,...

read more

Valor amarres m2

Per a comprovar el valor real dels béns en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i sobre successions i donacions, les comunitats autònomes competents poden acudir, quan es tracta de béns immobles, a l'estimació per...

read more