NOTÍCIES

 

FISCAL

LABORAL

LEGAL

GESTIÓ PORTUÀRIA

Novetats en l’IVA en vendes a distància

El 28 d'abril es va publicar el Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, el qual introdueix importants canvis en matèria d'IVA en les vendes a distància a partir de l'1 de juliol de 2021. Tributació de les vendes a distància Fins al 30 de juny de 2021, en general,...

read more

Quines són les mesures d’estalvi energètic aprovades pel Reial Decret-Llei 14/2022?

La mesura, aprovada al març de 2020 per a pal·liar l’impacte de la COVID-19, suspèn l’obligació legal de les empreses de sol·licitar concurs de creditors quan estiguin en situació d’insolvència, fons propis negatius, etc.

Després de més de dos anys d’encadenar pròrrogues finalitza definitivament el 30 de juny, llevat que s’acordi una pròrroga d’última hora

Les empreses que estiguin en causa de concurs hauran de presentar sol·licitud en el termini de 2 mesos per tal d’evitar la responsabilitat de l’administrador

read more

Les claus de la nova Llei 12/2022 d’impuls dels plans de pensions d’ocupació

La mesura, aprovada al març de 2020 per a pal·liar l’impacte de la COVID-19, suspèn l’obligació legal de les empreses de sol·licitar concurs de creditors quan estiguin en situació d’insolvència, fons propis negatius, etc.

Després de més de dos anys d’encadenar pròrrogues finalitza definitivament el 30 de juny, llevat que s’acordi una pròrroga d’última hora

Les empreses que estiguin en causa de concurs hauran de presentar sol·licitud en el termini de 2 mesos per tal d’evitar la responsabilitat de l’administrador

read more

El pròxim 30 de juny finalitza la moratòria concursal, què passarà a partir d’ara?

La mesura, aprovada al març de 2020 per a pal·liar l’impacte de la COVID-19, suspèn l’obligació legal de les empreses de sol·licitar concurs de creditors quan estiguin en situació d’insolvència, fons propis negatius, etc.

Després de més de dos anys d’encadenar pròrrogues finalitza definitivament el 30 de juny, llevat que s’acordi una pròrroga d’última hora

Les empreses que estiguin en causa de concurs hauran de presentar sol·licitud en el termini de 2 mesos per tal d’evitar la responsabilitat de l’administrador

read more

Kit Digital-2

El 15 de març de 2022 s’obre el termini per a sol·licitar el Kit Digital per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors Les subvencions per a l’aplicació de solucions de digitalització s’atorgaran segons l’ordre de presentació de la sol·licitud. Les empreses de més de 10...

read more

Kit Digital

Recentment ha sortit publicada l’Ordre ETD/1498/2021 per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, anomenades Kit Digital. Es tracta d’un paquet d’ajudes econòmiques, que poden arribar fins a 12.000...

read more

Valor amarres m2

Per a comprovar el valor real dels béns en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i sobre successions i donacions, les comunitats autònomes competents poden acudir, quan es tracta de béns immobles, a l'estimació per...

read more