NOTÍCIES

 

FISCAL

LABORAL

LEGAL

GESTIÓ PORTUÀRIA

Novetats en l’IVA en vendes a distància

El 28 d'abril es va publicar el Reial decret llei 7/2021, de 27 d'abril, el qual introdueix importants canvis en matèria d'IVA en les vendes a distància a partir de l'1 de juliol de 2021. Tributació de les vendes a distància Fins al 30 de juny de 2021, en general,...

read more

Kit Digital-2

El 15 de març de 2022 s’obre el termini per a sol·licitar el Kit Digital per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors Les subvencions per a l’aplicació de solucions de digitalització s’atorgaran segons l’ordre de presentació de la sol·licitud. Les empreses de més de 10...

read more

Kit Digital

Recentment ha sortit publicada l’Ordre ETD/1498/2021 per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, anomenades Kit Digital. Es tracta d’un paquet d’ajudes econòmiques, que poden arribar fins a 12.000...

read more

Valor amarres m2

Per a comprovar el valor real dels béns en els impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD) i sobre successions i donacions, les comunitats autònomes competents poden acudir, quan es tracta de béns immobles, a l'estimació per...

read more