MERCANTIL

 

Dret mercantil

Assessorament en dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries
  • Assessorament societari, secretaries del consell, lletrat assessor i govern corporatiu.
  • Assessorament en operacions societàries: fusions, escissions i adquisicions, private equity, reestructuracions societàries.
  • Conflictes societaris: pactes parosocials.
  • Impugnació d’acords socials, accions de responsabilitat i competència deslleial.

Administratiu

Emissió d'informes i dictàmens.

Civil

Assessora en tota mena de processos civils , en totes les seves instàncies i institucions.

Tributari i fiscal

L’àrea fiscal i comptable dona servei tant a l’empresa com al particular, tant a nivell estatal, autonòmic i local, com a nivell internacional.

Laboral

Ofereix assessorament legal en tots els aspectes del Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Penal

Assistència jurídica en Procediments penals relatius a Delictes.

Portuari

El dret portuari és una de les especialitats del despatx i per aquest motiu comptem amb un Departament especialitzat en PORTS ESPORTIUS.

Mercantil

Ofereix serveis d’assessorament en tots els àmbits del dret mercantil, tant des d’una perspectiva d’assessorament i suport a l’empresa, com en operacions societàries.

No residents

Assessorament i representació de les empreses i persones no residents.