+34 934 881 050 info@baa.legal

Permisos retribuits eleccions al Parlament de Catalunya

El passat dia 29 de gener de 2021 va ser publicada, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),  l’ ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener per la qual s’ estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les...

Festius 2021

El passat 17 de juny es va publicar al DOGC el calendari de Festes Oficials de caràcter retribuït i no recuperable, referent a l’any 2021 per a la comunitat autònoma de Catalunya, trobaran tota la informació a la següent circular. Adjunts:  Festius 2021...