+34 934 881 050 info@baa.legal

Fase1. Desconfinament COVID-19 Ports Esportius

Ahir 9 de maig de 2020 es va publicar al BOE l’Ordre SND/399 de 9 de maig per la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes amb la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la FASE 1 del Pla per la transició fins a una nova...

Declaració responsable

Assabentat/ada del conjunt de mesures econòmiques aprovades per a fer front als efectes del coronavirus en l’àmbit del sector portuari de titularitat de la Generalitat de Catalunya, per acord del Comitè Executiu de Ports de la Generalitat de 8 d’abril de 2020, i amb...