+34 934 881 050 info@baa.legal

La pujada de valors cadastrals per a 2020

La Llei del Cadastre Immobiliari preveu la possibilitat d’actualitzar els valors cadastrals mitjançant l’aplicació de coeficients d’actualització aprovats per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Doncs bé, per a 2020, a falta...

Mesures tributàries aprovades per a 2020

El 28 de desembre es va publicar en el BOE el Reial decret llei 18/2019, de 27 de desembre, pel qual s’adopten determinades mesures en matèria tributària, cadastral i de seguretat social.  Adjunts: Cirular BAA...