Nota informativa sobre el canvi en la comunicació entre la DGT i les persones jurídiques

A partir del 1 de novembre de 2022, d’acord amb la obligatorietat legal de que les persones jurídiques han de relacionar-se de forma electrònica amb l’Administració, la Direcció General de Tràfic (DGT) deixarà d’enviar notificacions en paper. A partir d’aquesta data, la DGT passarà a notificar a les persones jurídiques només de forma electrònica a través de la Direcció Electrònica Vial (DEV).

Per tant, a partir de l’1 de novembre de 2022 totes les multes que s’interposin a vehicles que estiguin a nom d’empreses o altres entitats amb personalitat jurídica es notificaran només per via electrònica i ja no es rebran en paper.

Per a que les persones jurídiques es puguin relacionar electrònicament amb la DGT serà necessari que es donin d’alta a la DEV. Per a fer-ho, cal que disposin d’un certificat digital i facilitar una direcció de correu electrònic i un telèfon mòbil per tal que es puguin rebre les notificacions.

En cas de no fer-ho, s’assignarà d’ofici una adreça electrònica on es realitzaran les notificacions, les rebin o no els titulars dels vehicles. Igualment, la notificació quedaran disponibles a la DEV, per la qual cosa caldrà accedir-hi periòdicament per a consultar si hi ha notificacions.

Per a qualsevol dubte o aclariment al respecte, podeu contactar directament amb la Bea Calatrava a través del següent correu electrònic bcalatrava@baa.legal