En data 25 de març de 2022 s’ha publicat, en el DOGC, l’ORDRE EMT/51/2022 per la que s’obre la inscripció prèvia per sol·licitar una ajuda extraordinària dirigida a treballadors/res afectats per un ERTO a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i, també, per a persones amb un contracte fixe discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària d’acord amb el que preveu l’article 9 del RD-llei 30/2020 de mesures socials en defensa de l’ocupació. La finalitat d’aquesta ajuda és complementar la pèrdua de poder adquisitiu de les persones afectades.

Trobareu la informació ampliada en la circular adjunta.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT