El passat 4 de març del 2022 va entrar en vigor la RESOLUCIO SLT/541/2022, de 2 de març, per la qual s’establien les mesures en matèria de salut publica per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Aquesta resolució del Departament de Salut, estableix una sèrie de mesures vigents fins al pròxim 31 de març de 2022, entre les quals es troba la recomanació als titulars dels centres de treball, públics i privats, de fomentar l’ús del teletreball.  

Tenint en compte l’anterior, i que decauran dites mesures a partir del proper 1 d’abril de 2022, cal tenir present el que  ja vam explicar, mitjançant circular publicada al nostre web el passat 30 de setembre de 2020,  sobre el treball a distància, a la vista de la publicació del Reial Decret Llei 28/2020 que va regular aquest tipus de treball. Fins ara les recomanacions sanitàries emparaven que el treball a distància, fos quin fos el seu percentatge respecte a la jornada habitual, quedés exclòs de les obligacions establertes per al RDL 28/2020. 

Per tant, recordem, que per a tots aquells treballadors, que el treball a distància es dugui a terme en un percentatge superior al 30% de la jornada en un període de referència de 3 mesos, s’haurà de complir amb  les obligacions i formalitats que estableix l’esmentat Reial Decret Llei 28/2020, la qual cosa implica, entre d’altres, disposar d’un annex contractual que reguli aquesta qüestió i que s’haurà de registrar en el SEPE. 

En definitiva, al finalitzar el 31 de març de 2022 la vigència de les mesures sanitàries relatives al teletreball, cobra plena vigència la normativa relativa al mateix i l’obligació de complir-la, disposant d’un annex contractual que reguli aquesta qüestió i que s’haurà de registrar al SEPE, cas de treball a distància en un 30% o més de la jornada. 

Restem a la seva disposició per qualsevol qüestió relacionada amb la implantació o formalització d’aquest tipus de treball a distància.