El 15 de març de 2022 s’obre el termini per a sol·licitar el Kit Digital per a empreses d’entre 10 i 49 treballadors

Les subvencions per a l’aplicació de solucions de digitalització s’atorgaran segons l’ordre de presentació de la sol·licitud.

Les empreses de més de 10 treballadors i menys de 50 podran beneficiar-se de fins a 12.000 euros per a implantar o millorar solucions de digitalització.

El passat 26 de febrer de 2022 es va publicar la primera de les tres convocatòries que s’obriran perquè autònoms i PIMES sol·licitin ajudes de fins a 12.000 euros per a implementar solucions de digitalització o millorar les ja implementades. De moment, només poden sol·licitar-les les empreses de més de 10 treballadors i menys de 50. La resta està previst que puguin fer-ho a partir de juny o setembre segons la dimensió de la seva plantilla.

En què consisteixen les ajudes Kit Digital?

Són subvencions que atorga l’Estat per a fomentar la digitalització de les empreses espanyoles. El seu objectiu és facilitar l’accés a diferents solucions de digitalització tals com la implementació d’una pàgina web, la creació d’un espai d’e-commerce, la gestió de xarxes socials o l’adopció de mesures de ciberseguretat.

Això, però, no vol dir que les empreses que ja s’hagin sotmès a un procés de digitalització no puguin accedir a les ajudes Kit Digital. De fet, es preveu que es puguin sol·licitar aquestes subvencions també per a millorar les solucions ja implementades. L’únic requisit és que suposin una millora funcional, per tant, no es podria sol·licitar el Kit Digital només per a realitzar una millora d’una versió d’un programa de gestió o per actualitzar el software.

Quan es poden sol·licitar?

Les empreses de més de 10 i menys de 50 treballadors que compleixin amb els requisits podran sol·licitar les ajudes a partir del 15 de març de 2022 a les 11:00 hores a través del portal AceleraPyme. Ho podran fer en nom propi o a través d’un representant voluntari de la seva elecció. La concessió es farà per ordre de presentació i fins que s’acabin els fons, per tant, cal preparar-se per poder fer la presentació el més aviat possible.  

Pel que fa a les empreses de menys de 10 treballadors, de moment, no podran presentar la seva sol·licitud. La convocatòria per a elles està previst que surti al juny de 2022 si tenen entre 3 i 10 treballadors i al setembre de 2022 si tenen menys de 3. 

Quins requisits s’han de complir per a ser beneficiari?

Poden sol·licitar les ajudes les empreses que tinguin la consideració de PIME i que tinguin menys de 50 treballadors segons la plantilla mitjana de l’any anterior.

Per a poder sol·licitar el bonus digital, que és com s’anomena a l’ajuda del Kit Digital, les empreses han de complir una sèrie de requisits tals com, entre d’altres, estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, no tenir la consideració d’empresa en crisi i no superar el límit d’ajudes de minimis, és a dir, altres subvencions atorgades per valor de 200.000 euros com a màxim.

Un altre requisit molt important per a fer la sol·licitud és haver realitzat prèviament una Avaluació de Maduresa Digital, que és un qüestionari online que consisteix en una sèrie de preguntes sobre l’estat de digitalització de l’empresa. Aquest test no vincula a efectes de la concessió de la subvenció, per tant, es podria sol·licitar encara que de les preguntes resultés que l’empresa és molt madura digitalment.

En el moment de realitzar la sol·licitud, però, no cal haver decidit quines solucions de digitalització concretes s’aplicaran. Una vegada concedit el bonus les empreses podran determinar durant 6 mesos quines solucions volen implementar i quin Agent Digitalitzador homologat realitzarà l’execució de la mateixa. 

Quines despeses estan subvencionades i quines no?

Estarien cobertes pel bonus digital  totes les despeses que es destinin a l’adopció de les diferents mesures de digitalització previstes. No obstant, els impostos (IVA, IS, IRPF, etc.) no es consideren conceptes subvencionables, així com el hardware o les despeses d’instal·lació de telecomunicacions, que tampoc estarien cobertes pel bonus digital

Tampoc estan incloses en les despeses en solucions de digitalització implantades abans de la concessió de la subvenció. El Kit Digital no té efectes retroactius, la qual cosa implica que només es podran considerar subvencionades les solucions que s’adoptin a partir de l’obtenció del bonus digital.

Per a més informació sobre el Kit Digital poden contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina web, per correu electrònic o telefònicament.