Recentment ha sortit publicada l’Ordre ETD/1498/2021 per la qual s’aproven les bases reguladores de les ajudes per a la digitalització de petites i mitjanes empreses, anomenades Kit Digital.

Es tracta d’un paquet d’ajudes econòmiques, que poden arribar fins a 12.000 euros segons el nombre de treballadors de l’empresa, que atorga l’Estat per impulsar l’adopció de solucions de digitalització o millorar les ja implementades per les PIMES.

Les més destacables són les que s’atorguen per a desenvolupar el lloc web i el posicionament a Internet, la gestió de xarxes socials, la digitalització de processos i per implementar eines de ciberseguretat.

Per a més informació, aquí podeu consultar el catàleg complert de solucions de digitalització que estarien cobertes per les ajudes Kit Digital.

L’execució d’aquestes solucions de digitalització es farà a través d’empreses homologades, que també s’encarregaran de justificar la realització de l’activitat subvencionada davant de l’òrgan competent.

De moment encara no s’ha publicat la convocatòria de les ajudes. En tot cas, el termini de presentació de les sol·licituds serà de tres mesos a comptar des que es convoquin. Cal tenir en compte, però, que les ajudes s’atorgaran en funció de l’ordre de presentació de les sol·licituds i fins que s’acabin els fons.