Com cada any, ens posem en contacte amb vostè per informar-li del calendari laboral per l’any 2022.

El passat 30 de juny es va publicar al DOGC el calendari de Festes Oficials de caràcter retribuït i no recuperable, referent a l’any 2022 per a la comunitat autònoma de Catalunya, determinant els festius següents: Veure la disposició en l’enllaç adjunt. FESTES ESTATALS 2022 

1 de gener (Cap d’any)

6 de gener (Reis)

15 d’abril (Divendres Sant)

18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

6 de juny (Dilluns de Pasqua Granada)

24 de juny (Sant Joan)

15 d’agost (l’Assumpció)

12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (Dia de la Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

26 de desembre (Sant Esteve)

A més dels 12 festius relacionats,  es fixen a proposta de cada Ajuntament les dues festes locals que corresponen a cada municipi.(Ordre EMT/226/2021 DOGC 8559 de 9/12/2021), en l’enllaç adjunt poden consultar les que li són d’aplicació. Consten indexades per comarques. FESTES LOCALS 2022

Així mateix adjuntem enllaç al calendari laboral estatal per comunitats autònomes per si és del seu interès (Resolució de 14/10/2021, BOE 252 de 21/10/2021) FESTES A CATALUNYA 2022

Restem com sempre a la seva disposició per qualsevol aclariment al respecte.