En el Butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), del 20 de juliol de 2021 ha sigut publicada l’ordre ECO 153/2021 de 16 de juliol per la qual s’amplia a més possibles empresaris (societats i autònoms) i professionals el tràmit d’inscripció prèvia d’accés als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial i reducció de l’endeutament del sector privat en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT