NOVETATS INTRODUÏDES PER LA LLEI 11/2021, DE 9 DE JULIOL DE MESURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU FISCAL, DE TRANSPOSICIÓ DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164 I DE MODIFICACIÓ DE DIVERSES NORMES TRIBUTÀRIES.

 • Limitació de pagaments en efectiu.
 • Modificació del concepte valor reial.
 • Tributació dels pactes successoris.
 • Tributació de les assegurances de vida en l’Impost sobre Patrimoni.
 • Obligació d’informar les criptomonedes en el Model 720 de Declaració de Béns i Drets en l’estranger.
 • Prohibició de tinença de programes i sistemes informàtics que permetin la manipulació de dades comptables.
 • Recàrrecs per declaració extemporània.
 • Reducció de les sancions.
 • Prohibició d’amnisties fiscals.
 • Llistat de deutors tributaris.
 • Representació de persones o entitats no residents.
 • Interessos de demora per obtenció d’una devolució improcedent.
 • Revocació del NIF (societats inactives).
 • Tributació de les SOCIMI.
 • Transparència fiscal internacional.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT