El 28 d’abril es va publicar el Reial decret llei 7/2021, de 27 d’abril, el qual introdueix importants canvis en matèria d’IVA en les vendes a distància a partir de l’1 de juliol de 2021.

Tributació de les vendes a distància

Fins al 30 de juny de 2021, en general, quan una empresa espanyola venia productes a consumidors finals (particulars) establerts a la UE, havia de repercutir l’IVA espanyol.

No obstant això, si es compleixen uns certs requisits, a partir de l’1 de juliol de 2021 les empreses espanyoles hauran d’aplicar el règim de vendes a distància, en virtut del qual han d’aplicar l’IVA del país de destinació (país del particular) i ingressar-ho en l’Administració Tributària d’aquest.

Requisits:

  • Que els béns es transportin des d’Espanya fins al país del comprador. En cas que el comprador es desplaci a Espanya i els adquireixi aquí, la venda portarà l’IVA espanyol.
  • El transport ha de ser a càrrec, directament o indirectament, de l’empresa venedora.
  • Durant l’any anterior o durant l’any en curs, les vendes realitzades a consumidors europeus aconsegueixen conjuntament un import de 10.000 € o més.

Per a calcular aquest import, deuen també considerar-se les vendes de prestacions de serveis electrònics i els serveis de telecomunicacions, radiodifusió i televisió, en cas que l’empresa també presti aquest tipus de serveis.

Ressaltar que, en cas que les vendes no aconsegueixin l’import de 10.000 €, també és possible optar de manera voluntària per repercutir l’IVA del país de destinació.

Sistema de finestreta única o OSS (One Stop Shop):

Les empreses no necessitaran donar-se d’alta en l’Administració Tributària de cada país, sinó que podran acollir-se al sistema de finestreta única mitjançant el nou Model censal 035 i ingressar trimestralment tot l’IVA a través del nou Model 369, a presentar davant la Hisenda espanyola.

En aquest sentit, esmentar que aquelles empreses que s’acullin a aquest sistema, hauran de mantenir durant 10 anys un registre de les operacions incloses en aquest.

Així mateix, és important assenyalar que l’empresa no podrà deduir l’IVA suportat als països en els quals no estigui establerta però podrà sol·licitar la seva devolució mitjançant el Model 360.

Béns importats:

Les empreses espanyoles que importin béns des d’un país tercer podran acollir-se al règim especial de finestreta única i repercutir l’IVA del país de destinació, sempre que es compleixin els següents requisits:

  • Els béns no tinguin valor superior a 150 €.
  • No tributin per impostos especials.

Aquests béns es podran declarar com exempts d’IVA al retirar-los de la duana, sempre que:

  • Es presenti la declaració duanera d’importació.
  • El proveïdor aporti el seu número d’identificació individual al declarar les vendes mitjançant el règim especial de finestreta única.

Interfícies digitals:

Les plataformes, portals i mercats en línia mitjançant els quals els consumidors establerts a la UE adquireixen productes importats des d’un país tercer, adquiriran el caràcter de proveïdors i estaran obligats a repercutir l’IVA de destí sempre que els productes tinguin un valor de fins a 150 €.

La importació dels béns estarà exempta i els empresaris titulars de la interfície digital podran acollir-se al règim especial de finestreta única per a gestionar i liquidar l’IVA derivat d’aquestes operacions.

En conseqüència, s’elimina l’exempció d’IVA en les importacions de béns d’escàs valor aplicable actualment fins als 22 euros, per la qual cosa les importacions de béns no acolliments al règim especial hauran de tributar per IVA, independentment del seu valor.

Ben cordialment:

Departament Fiscal.