NOTA INFORMATIVA

AJUTS EXTRAORDINARIS A TREBALLADORS AFECTATS PER EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ  O FIXOS DISCONTINUS QUE PERCEBEN PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA.

En el DOGC del 29 de juny de 2021 ha sigut publicada l’ordre EMT/137/2021 de 25 de juny, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un ERTO o ETOP derivat de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu.

Els transmetem aquesta informació, per si ho consideren oportú, la puguin traslladar als seus treballadors que compleixin els requisits establerts, tot recordant que correspon a cada treballador realitzar el tràmit corresponent.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT