En el Butlletí oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), del 16 de juny de 2021 ha sigut publicada l’ordre ECO 127/2021 de 14 de juny per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia d’accés als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial i reducció de l’endeutament del sector privat en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Els principals punts d’interès són:

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT