El passat dimarts 27 d’abril, el Consell de Ministres, a través del Real Decret-Llei Òmnibus 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries de competència, prevenció de blanqueig de capitals, entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals, desplaçament de treballadors a la prestació de serveis transnacionals i defensa dels consumidors, va aprovar la modificació de l’actual normativa de consum que entrarà en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT