ÚLTIMES NOVETATS SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ABANDONAMENT D’EMBARCACIONS

A continuació, us fem un resum de les últimes novetats sobre la tramitació d’expedients d’abandonament d’embarcacions, d’acord amb la informació facilitada per Ports de la Generalitat i la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM):

  1. Gestió conjunta dels expedients entre la DGTM i Ports de la Generalitat.

La DGTM s’encarregarà de la tramitació dels expedients fins a la declaració legal d’abandonament de l’embarcació i Ports de la Generalitat gestionarà els tràmits de subhasta i/o els previs al desballestament de les embarcacions.

  1. Celebració de subhastes presencials.

Ja es poden tornar a tramitar expedients d’abandonament d’embarcacions amb valor, doncs s’ha tornat a obrir, provisionalment, la via de celebració de subhastes presencials.

  1. Impossibilitat d’iniciar abandonaments d’embarcacions abandonades a zones de varador/marina seca.

Fent una interpretació literal de l’article 230.4 de la Llei 10/2019, de ports i de transport en aigües marítimes i continentals, la DGTM i Ports de la Generalitat entenen que, als efectes de l’inici d’un expedient administratiu d’abandonament, només es poden considerar abandonades les embarcacions que romanguin “amarrades, atracades o fondejades”.

Per tant, únicament iniciaran expedients administratius d’abandonament en el cas d’embarcacions que van ser inicialment abandonades al mirall d’aigua, independentment de que a dia d’avui es trobin en sec per haver-se retirat de l’aigua a causa d’una suspensió de serveis o per risc d’enfonsament.

Pel cas d’embarcacions directament abandonades en sec, haurem de buscar vies alternatives per arribar a subhastar les embarcacions, ja sigui en exercici del dret de retenció que preveu l’article 569-7 del Codi Civil de Catalunya o via execució judicial.

  1. Exigència de que els informes de valoració d’embarcacions siguin elaborats per un agent extern al Port.

Per a garantir la independència i objectivitat en l’elaboració dels informes de valoració de les embarcacions, hauran de ser realitzats per pèrit naval o agent extern amb les capacitats i titulacions suficients.