NOU REIAL DECRET-LLEI 5/2021, DE 12 DE MARÇ, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

El passat 13 de març es va publicar el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, que recull una sèrie de novetats per a les empreses i els treballadors autònoms amb negoci viable i la situació del qual s’hagi deteriorat a conseqüència de la pandèmia. En aquest sentit, destaquem les següents mesures:

  1. Creació d’una nova Línia COVID, dotada de 7.000 milions, d’ajudes directes a autònoms i empreses.
  2. Mesures de flexibilització dels préstecs dotats amb aval públic.
  3. Nou fons de recapitalització d’empreses gestionat per COFIDES per a empreses de mitjana grandària, dotat amb 1.000 milions d’euros.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT-Annex codis CNAE