L’1 de juliol de 2020 va entrar en vigor el Reial Decret 550/220, de 2 de juny pel qual es determinen les condicions de seguretat de les activitats de busseig.

El RD 550/2020 introdueix la novetat que, en el supòsit de busseig professional en profunditats menors a vuit metres, el personal mínim de busseig pugui ser de tres membres, que seran un cap d’equip i dos bussejadors en l’aigua. L’operació de busseig es durà a terme sota la permanent supervisió visual del cap d’equip sobre els dos bussejadors en l’aigua, i respectant les limitacions del busseig professional en tècnica d’autònom.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT