+34 934 881 050 info@baa.legal

Distingit/da  Client/a:

Com vostè probablement coneixerà, des de fa escassos mesos, en virtut de la sentència de 16 de juliol de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, s’han resolt les qüestions perjudicials que s’havien plantejat respecte de l’abús que certes clàusules contingudes en els préstecs hipotecaris estaven suposant pels consumidors. Ens referim concretament a aquelles que obligaven als consumidors a assumir íntegrament les despeses de Gestoria, notari, Registre de la Propietat i Taxació que comporten la constitució d’un préstec hipotecari.

Així mateix, respecte als préstecs hipotecaris constituïts després del 12 de novembre de 2018, la banca haurà d’assumir l’import corresponent a l’impost d’Actes Jurídics Documentats.

El TJUE en la seva esmentada resolució ha conclòs que aquestes pràctiques que la banca estava duent a terme en el contingut de les seves clàusules són frontalment contràries als preceptes 6.1 i 7.1 de la Directiva 93/13 del Consell, de 5 d’abril de 1993, i és d’aplicació per tots aquells préstecs anteriors a l’entrada en vigor de la llei 5/2019, de 15 de març reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que va entrar en vigor el passat 16 de juliol de 2020.

Per aquest motiu, si vostè va constituir un préstec hipotecari abans de l’entrada en vigor de l’esmentada llei, des de Barcelona Advocats li oferim la possibilitat d’estudiar el clausulat del seu préstec i procedir a fer les reclamacions corresponents per recuperar les despeses hipotecàries que li corresponen.