+34 934 881 050 info@baa.legal
El passat dia 29 de gener de 2021 va ser publicada, en el Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC),  l’ ORDRE TSF/19/2021, de 27 de gener per la qual s’ estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions del parlament del 14 de febrer de 2021.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT