+34 934 881 050 info@baa.legal

S’ha publicat el RDLL 35/2020 de 22 de desembre de mesures urgents de suport al sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària, amb una sèrie de mesures per a intentar pal·liar els efectes en els sectors més afectats per la pandèmia COVID-19. Són mesures que afecten l’àmbit fiscal, laboral i als arrendaments urbans. Detallem les principals mesures que creiem del seu interès.

Adjunts:  CIRCULAR BAa CAT