ÚLTIMES NOVETATS SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS D’ABANDONAMENT D’EMBARCACIONS

A continuació, us fem un resum de les últimes novetats sobre la tramitació d’expedients d’abandonament d’embarcacions, d’acord amb la informació facilitada per Ports de la Generalitat i la Direcció General de Transports i Mobilitat (DGTM):

I.- GESTIÓ DE NOUS EXPEDIENTS: DGTM

II.- SOBRE LA TRAMITACIÓ D’EXPEDIENTS JA EN MARXA

III.- SOBRE L’INICI DE NOUS EXPEDIENTS

IV.- CONCLUSIÓ

Adjunts: CIRCULAR BAa CAT