+34 934 881 050 info@baa.legal
RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), del dia 30 d’octubre de 2020 ha estat publicada la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Detallem les principals mesures que creiem del seu interès, que seran d’aplicació durant 15 dies, susceptibles de ser prorrogables:

I.- MOVILITAT TERRITORIAL.

II.- RESTRICCIONS HORÀRIES.

III.- ÀMBIT SOCIAL.

IV.- ÀMBIT LABORAL.

V.- ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ I HOSTELERIA.

VI.- ACTIVITATS CULTURALS, ESPECTACLES, RECREATIVES I ESPORTIVES.

VII.- ACTIVITATS DOCENTS.

IX.- TRANSPORT PÚBLIC.

X.- ACTES RELIGIOSOS.

 

Adjunts: CIRCULAR BAa CAT