+34 934 881 050 info@baa.legal

Novetats en l’àmbit de l’Impost de societats publicades en el BOE, Reial Decret Llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.

1º) Millora en el percentatge de la deducció en l’Impost de societats per activitats d’innovació tecnològica de processos de producció en la cadena de valor de la indústria de l’automoció, que serà del 25% per als períodes impositius que s’iniciïn dins dels anys 2020 i 2021(art. 7 d’aquest Reial decret llei)

2º) S’incorpora una disposició addicional sisena en la Llei 27/2014 de l’Impost de societats sobre llibertat d’amortització en inversions realitzades en la cadena de valor de mobilitat elèctrica, sostenible o connectada.

Aquesta disposició permetrà practicar la llibertat d’amortització, amb efectes per a les inversions realitzades en elements nous de l’immobilitzat material que suposin:

  • La sensorització i el monitoratge de la cadena productiva.
  • la implantació de sistemes de fabricació basats en plataformes modulars o que redueixin l’impacte ambiental.

Tots ells afectes al sector industrial d’automoció i la posada de la qual a la disposició del contribuent sigui en 2020.

Requisits per a poder practicar la llibertat d’amortització

  • manteniment de la plantilla mitjana total respecte de la plantilla mitjana de l’any 2019 durant els 24 mesos següents a la data d’inici del període impositiu en els elements adquirits entrin en funcionament.
  • la quantia màxima de la inversió que podrà beneficiar-se de la llibertat d’amortització serà 500.000 €.
  • la llibertat d’amortització serà aplicable des de l’entrada en funcionament dels elements que puguin acollir-se a ella, la qual ha de produir-se abans que finalitzi l’any 2021
  • els immobles no podran acollir-se a aquesta llibertat d’amortització.
  • serà necessari aportar un informe motivat del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, que serà vinculant per a la AEAT, que qualifiqui la inversió com a apta.

Aquesta mesura es regula en la disposició final quarta d’aquest Reial Decret Llei.

Adjunts:BOE-A-2020-6621