Taules salarials 2020 Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes esportives de Catalunya

Avui, 16 de juny de 2020, han sigut publicades en el Diari Oficial la Generalitat de Catalunya (DOGC) les taules salarials per el 2020  del Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes esportives de Catalunya.

Tal i com s’ estableix en l’acord publicat (adjunt):

    1. Les taules salarials suposen un increment del 1,40% respecte les taules salarials del 2019.
    2. La vigència d’ aquestes taules salarials són des del 1 de Gener del 2020 al 31 de Desembre de 2020.
    3. Els endarreriments de conveni es podran fer efectius dins els 2 mesos immediatament posteriors a la data 16/06/2020, dia en que han sigut publicades en el DOGC.

Els complements de lloc de treball, segons la disposició transitòria segona del conveni, són revisables d’ acord amb els increments que preveu el conveni a l’ article 38, de manera que l’increment dels complements del lloc de treball serà un 1,40%.

Adjunts:CIRCULAR BAa CAT