En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’1 de juny de 2020 es publica el RDLL 20/2020 en el que es regula l’Ingrés mínim vital que es podrà sol·licitar a partir del pròxim dia 15 de juny de 2020 a través de la pàgina web de la seguretat social www.seg-social.es. Prestació que pretén donar ajuda a aquelles persones que ho necessitin, i  que hagin quedat al marge dels paquets de mesures aprovats fins ara pel govern espanyol, per tal de fer front a la crisi provocada pel COVID-19.

Els requisits d’accés i la quantia de la prestació anirà en funció de les condicions personals i econòmiques de cada sol·licitant.

Per a més informació, adjuntem enllaç del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE)