Decret Llei 20/2020 de 26 de maig pel que s’adopten diverses mesures en matèria d’esports com a conseqüència de l’estat d’alarma declarat per raò de la COVID-19

Com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia i en el marc del procés de desescalada, el Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya ha considerat necessari modificar finalment la existent situació que recollia el Decret llei 10/2020 i permetre la convocatòria i celebració de Assemblees Generals.

Adjunts:CIRCULAR BAa CAT