Aixecament de suspensió de terminis procesals i administratius. Pròrroga de l’Estat d’Alarma fins 7 de juny.