+34 934 881 050 info@baa.legal

El Consell de Relacions Laborals de Catalunya ha elaborat en data 18.05.20 un conjunt de recomanacions per empreses i treballadors de cara al progressiu procés de retorn a l’activitat laboral. En la seva introducció indica:

El retorn a l’activitat laboral que permeti la recuperació social i econòmica en un context en el qual encara no es pot comptar, a curt termini, amb una immunització global o una vacuna totalment efectiva, s’ha de fer de forma esglaonada i s’ha de garantir amb la màxima seguretat sanitària i adoptant les mesures preventives i organitzatives necessàries per prevenir el risc de contagi del coronavirus als centres de treball.

Adjunts:Recomanacions Consell relacions laborals