+34 934 881 050 info@baa.legal

El passat 9 de maig i, ahir 16 de maig, s’han publicat les ordres corresponents a les condicions d’obertura d’activitats que havien estat suspeses per l’art. 10 del RD 463/2020 de declaració d’ESTAT d’Alarma. 

Adjuntem un resum de les activitats comercials i productives que podran exercir les empreses i entitats. 

Adjunts: CIRCULAR BAA CAT