+34 934 881 050 info@baa.legal

Al BOE del dia 13 de maig s’ha publicat el Reial Decret 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació que, bàsicament, regulen les condicions de continuïtat dels ERTO’S de força major i per causes productives així com de les bonificacions de cotitzacions a la seguretat social que modifica les  prestacions de desocupació que es van regular pel RDLL 8/2020 i disposicions posteriors.

Adjunts: CIRCULAR BAA CAT