A continuació adjuntem informació relativa a les dues Ordres publicades al BOE.

  1. Ordre del Ministeri de l’Interior INT/401/2020 d’11 de maig per la que es restableixen temporalment els controls en les fronteres interiors aèries i marítimes amb motiu de la situació creada pel Coronavirus..
  2. Ordre del Ministeri de Sanitat SND/403/2020 d’ 11 de maig sobre les condicions de quarantena a les que s’han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya

Adjunts: Persones procedents d’altres països, mesures control