+34 934 881 050 info@baa.legal

Amb la declaració de l’Estat d’alarma, a conseqüència de la pandèmia del COVID-19, la majoria de locals i negocis tenen prohibida la seva obertura al públic, afectant per tant als arrendataris dels locals comercials dels ports.

Finalment, amb el nou Reial Decret-Llei 15/2020, de data 21 d’abril, s’han aprovat mesures extraordinàries per al pagament del lloguer de locals de negoci d’autònoms, professionals i PIMES, l’activitat econòmica dels quals s’hagi suspès o reduït dràsticament.

Adjunts: Cirular BAA-CAT