+34 934 881 050 info@baa.legal

Els Clubs Nàutics Esportius Catalans, en quan son persones jurídiques privades, els és d’aplicació la normativa estatal dictada en virtut de l’estat d’alarma, però tenint en compte les precisions que per a Catalunya, ha aprovat la Generalitat.
Així els és aplicable l’article 40 del Real Decreto Ley 8/2020, però amb les especificitats que s’estableixen a l’article 3 a) del Decret Llei 10/2020 de 27 de març , de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC de 27/03/2020.

Adjunts: Cirular BAA -CAT