En el Butlletí oficial de l ‘ estat (BOE), d’ avui 01 d’ abril de 2020 ha sigut publicat  el Reial Decret llei 11/2020 acordat ahir en consell de ministres en que s’ adopten noves mesures urgents y complementaries en l’ àmbit social i econòmic per fer front a la crisi del COVID-19.

D’ entre les diferents mesures, les de caràcter laboral són:

  1. Subsidi extraordinari per falta d’activitat per els/les treballadors/es de llar
  2. Subsidi d’ atur excepcional per fi de contracte temporal
  3. Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat social
  4. Aplaçament deutes seguretat social

Adjunts: Cirular BAA -CAT