+34 934 881 050 info@baa.legal

Benvolguts associats,
Finalment ahir es va publicar el Real Decreto-Ley 10/2020 de 29 de març, pel que es regula un permís retribuït recuperable per les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb l’objecte de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID 19.

Adjunts: Cirular BAA -CAT