+34 934 881 050 info@baa.legal

Adjuntem amb la present la guia que ha publicat el ministeri de Treball i Economia Social de
com procedir en l’ àmbit laboral en relació al Coronavirus, en la que s’ especifiquen mesures de
com procedir en les diferents situacions en les que es poden trobar les empreses i els
treballadors.

Adjunts: Cirular BAA -CAT