El pròxim 1 de febrer de 2020, comença el termini de presentació de la Declaració Informativa anual d’operacions amb terceres persones (model 347) corresponent a l’exercici 2019, que finalitza el 2 de març de 2020.

Adjunts: Cirular BAA -CAT